fbpx

Služby

Ochrana majetku

 • Vnější fyzická ochrana
 • Vnitřní fyzická ochrana

 

Elektronická ochrana objektů:

 • elektronické zabezpečovací systémy (EZS),
 • elektronické požární systémy (EPS),
 • systémy průmyslové televize (CCTV),
 • identifikační vstupní systémy (EKV),
 • trezory a sejfy,
 • připojení objektů na pult centralizované ochrany (PCO)

 

Zajistíme:

 • recepční služby
 • obsluhy dispečinků EZS, EPS, kamerových systémů aj.
 • ostraha formou pochůzkové služby
 • ostraha nákupních center a obchodních domů
 • služby psovodů
 • PCO a zásahová vozidla
 • hotelové detektivní a bezpečnostní služby
 • ochrana objektů zvláštního významu

 

Ochrana osob

Rozsáhlý a komplexní soubor služeb zajišťujících analýzu, prevenci a přímou ochranu vůči všem potencionálním rizikům, která mohou ohrožovat klienta jak při působení v pracovní oblasti tak i v soukromém životě.

 

Poradenská činnost:

 • Vyhodnocení rizik
 • Návrh bezpečnostních opatření
 • Vypracování typových plánů a bezpečnostních schémat
 • Ochrana práv a svobod pracovníků či rodinných příslušníků objednatele, objednatele, jejich zdraví a životů a zajištění jejich soukromí a nerušeného výkonu jejich činnosti

 

Zajišťování bezpečné přepravy:

 • Osob
 • Věcí
 • Finanční hotovosti

 

Doprovody:

 • Na pracovní jednání
 • Na kulturní a společenské akce
 • Rodinných příslušníku a zájmových osob (škola, kroužky, jiná činnost dětí, nákupy, atd.)

 

Osobní ochrana – úrovně:

 • Řidič
 • Řidič ochránce
 • Osobní strážce

 

Bezpečnostní poradenství

Pro společnosti i soukromé osoby poskytujeme komplexní služby v oblasti

 • fyzické ostrahy,
 • bezpečnostního posouzení objektu (firemní objekty, rodinné domy, sklady aj.),
 • vypracování bezpečnostních studií a analýz,
 • auditu současného stavu bezpečnosti a zabezpečení,
 • analýzy bezpečnostního rizika,
 • studie proveditelnosti,
 • penetračních testů,
 • technické ochrany,
 • režimové ochrany,
 • ostrahy.

Na základě bezpečnostní analýzy bude zvolena technická a režimová ochrana, ostraha objektů, včetně připojení na panel centrální ochrany, a ostrahy osob.

 

Ochrana obchodních center a zařízení

Postaráme se o ochranu Vašeho podnikání. Poskytujeme širokou škálu služeb a komplexně se postaráme o ochranu od objektů menších rozměrů po rozlehlé areály.

 • vnější fyzická ochrana,
 • vnitřní fyzická ochrana,
 • elektronická ochrana objektů, např.:

V rámci poskytovaných služeb také zajistíme:

 • ostrahu nákupních center a obchodních domů
 • ostrahu formou pochůzkové služby
 • detektivní a bezpečnostní služby
 • recepční služby
 • obsluhy dispečinků EZS, EPS, kamerových systémů aj.
 • PCO a zásahová vozidla

 

Divize speciálních služeb

Pro společnosti i soukromé osoby poskytujeme komplexní služby v oblasti SPECIÁLNÍ SLUŽBY:

Speciální bezpečnostní služby

 • konzultace při vyšetřování incidentů, např. v oblasti využívání operativních zdrojů, veřejně dostupných informací apod.
 • prověřování nastupujících zaměstnanců – employee screening
 • prověřování obchodních partnerů a okolností pro uzavírání obchodních smluv – due diligence, counterparty diligence
 • prověřování a sledování osob a majetku v rámci legislativních norem (ochrana vlastního majetku)
 • bezpečnostně analytické služby se zaměřením na domácí i zahraniční problematiku
 • součinnost s orgány státní správy při zajišťování a posuzování důkazů v trestním řízení – realizace a dohled vyšetřování vedeného OČTŘ
 • analýza trestních spisů
 • obchodní zpravodajství – zejména v rámci counter party, due diligence
 • ochrana před pronásledováním
 • obstarání znaleckých posudků
 • pyrotechnický audit
 • psychologická podpora v posttraumatických situacích

 

V rámci speciálních služeb nabízíme také penetrační testy, testy integrity bezpečnostního systému a mystery shopping, jejichž cílem je testování míry prostupnosti zabezpečení celého chráněného objektu, nebo jeho vybrané části. Cílem testu je získat informace o možných bezpečnostních slabinách a nedostatcích, které by mohly případnému narušiteli usnadnit ohrožení chráněných zájmů klienta.

 

TECHNICKÁ A ELEKTRONICKÁ OCHRANA:

Postaráme se o ostrahu Vašeho domu, kanceláře, pozemku. Disponujeme také elektronickou technikou proti případným narušitelům s minimalizací rizika ohrožení či zneužití dat obsažených ve výpočetní technice a používaných komunikačních kanálech.

 

Pro naše zákazníky zajišťujeme také:

 • prohlídky proti odposlechu a úniku informací
 • prohlídky proti sledovacím zařízení
 • elektronické zabezpečení (např. zabezpečení výpočetní techniky a sítě klienta proti nežádoucímu úniku informací a jejich zneužití)

 

DOHLEDOVÉ CENTRUM:

Ochrana průmyslových objektů a zařízení

Postaráme se o ostrahu Vaší nemovitosti. Poskytujeme širokou škálu služeb a komplexně se postaráme o ochranu od objektů menších rozměrů po rozlehlé areály.

 • vnější fyzická ochrana,
 • vnitřní fyzická ochrana,
 • elektronická ochrana objektů, např.:
  • elektronické zabezpečovací systémy (EZS),
  • elektronické požární systémy (EPS),
  • systémy průmyslové televize (CCTV),
  • identifikační vstupní systémy (EKV),
  • trezory a sejfy,
  • připojení objektů na pult centralizované ochrany (PCO)

V rámci poskytovaných služeb také zajistíme:

 • recepční služby
 • obsluhy dispečinků EZS, EPS, kamerových systémů aj.
 • ostrahu formou pochůzkové služby
 • ostrahu nákupních center a obchodních domů
 • služby psovodů
 • PCO a zásahová vozidla
 • hotelové detektivní a bezpečnostní služby
 • ochrana objektů zvláštního významu

 

 

Divize speciálních činností

Zajišťujeme služby spojené s vyhledáváním osob a majetku, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, vyhledáváním protiprávních jednání, získáváním konkrétních informací.

Služby poskytujeme dle platných zákonných norem ČR.

 

Detektivní služby

Služby poskytovány dle platných zákonných norem ČR, jedná se o služby spojené s vyhledáváním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, vyhledáváním protiprávních jednání, získáváním informací.

 

Zajišťování kulturních a sportovních akcí

Zajišťujeme ostrahu soukromých i veřejných kulturních a sportovních akcí.

Dále nabízíme ostrahu výstav, vernisáží, reklamních akcí, natáčení pro filmaře, koncertů, plesů, večírků, VIP akcí a dalších společenských apod. akcí.

 

Služby silniční motorové dopravy

Poskytujeme vlastní technické potřeby pro přepravu menších zásilek (kurýr) i velkých nákladů (umělecká díla, sbírky, cenné náklady aj.)

 • nákladní přeprava do 3,5t
 • osobní doprava pro přepravu s kapacitou do 9-ti osob

 

Bezpečnostní poradenství

Pro společnosti i soukromé osoby poskytujeme komplexní služby v oblasti

 • fyzické ostrahy,
 • bezpečnostního posouzení objektu (firemní objekty, rodinné domy, sklady aj.),
 • vypracování bezpečnostních studií a analýz,
 • auditu současného stavu bezpečnosti a zabezpečení,
 • analýzy bezpečnostního rizika,
 • studie proveditelnosti,
 • penetračních testů,
 • technické ochrany,
 • režimové ochrany,
 • ostrahy.

Na základě bezpečnostní analýzy bude zvolena technická a režimová ochrana, ostraha objektů, včetně připojení na panel centrální ochrany, a ostrahy osob.

 

Poradenství silniční motorové dopravy

Nezávislý výběr vozového parku a jeho financování dle potřeb konkrétní společnosti a jeho správa.